IVANTEKNIKU

SI ME BA SCREENSHOT ME SAMSUNG

Në një artikull tjeter si me ba screenshot me HUAWEI ju shpjegoj se si bëhet dhe sa e thjeshtë është për tu realizuar, kurse në këtë artikull do të ju shpjegoj se si bëhet screenshot me Samsung...