Tagged: si me liru memorie

SI ME LIRU MEMORIE NË SMARTPHONE NGA WHATSAPP

Telefoni juaj Android vazhdon të shfaqë njoftimin se hapësira në pajisje është pothuajse e mbaruar dhe ju bën ftesë për të çliruar disa hapësirë? Ndoshta ju duket e çuditshme por kush përdor shumë Whatsapp mund të gjendet...